Centrum voor Innerlijke Rijkdom

Over ons

Opleidingen, seminars en activiteiten

 

Het succes van de opleidingen, de seminars en de activiteiten welke door Daisha worden gegeven, bestaat uit de persoonlijke resultaten die elke keer weer worden bereikt. Daisha helpt je – bij elke opleiding of activiteit – het beste uit jezelf naar boven te halen. Je zult steeds sterker resoneren met de ultieme basis van jezelf, je leven en die van anderen.
Een opleiding, een seminar of welke activiteit dan ook met Daisha is nooit vrijblijvend. Je inzet, doorzettingsvermogen en discipline worden aangesproken. Dit betekent een omwenteling in je huidige functioneren. Alles dat nu is, zal daarna anders zijn. Terwijl er niets verandert aan je oorspronkelijkheid, verandert je houding ten opzichte van je leven en je omgeving.

‘Ik kan je laten zien hoe je oorspronkelijk bent.’

Veel mensen raken tegenwoordig in een ongelukkige situatie – en zelfs in stress – doordat ze dingen doen waar ze niet echt voor hebben gekozen. Beïnvloed door opvoeding, omgeving of hun eigen denkwijze, kiezen zij een leefsituatie waarbij ze niet gelukkig zijn. Een situatie waarbij ze in conflict zijn met hun eigen persoonlijkheid. Hierdoor ontstaat vaak tegenslag en geestelijke of lichamelijke klachten, of beide.
In de door Daisha gegeven opleidingen leer je zoeken naar de werkelijke oorzaak van hoe dit is ontstaan. Vervolgens leert zij je ontdekken hoe je de negatieve situatie kunt ombuigen naar een positieve levenssituatie.

‘In elke negatieve situatie zit voor jou een positief advies!’
Daisha’s unieke leermethode bewerkstelligt dat de student wordt geholpen zijn eigen natuurlijke weg te vinden en daardoor sterker in het leven komt te staan. Het gevoel en het denken van de persoon veranderen, zodat niet alleen de geestelijke gesteldheid sterker wordt maar ook de lichamelijke. Door deze veranderingen verandert de uitstraling van de persoon en deze zal merken dat anderen anders op hem reageren. Het leven wordt zo een stuk makkelijker. Je niet meer druk maken om details, maar juist de grote lijnen volgen en daar plezier in hebben.

Je kunt met Daisha de top bereiken, maar het hoeft niet…
Welke functie je in het dagelijkse leven ook hebt,
elke activiteit met Daisha brengt je verder op je pad van ontwikkeling.

‘Na een consult met Daisha werd mijn eigen gevoel bevestigd. Wat een opluchting ik was niet gek! En zo ben ik begonnen met workshops, Satsangs tot aan de Akasha Opleiding. Ik ben dankbaar dat Daisha en iedereen die ik daar heb ontmoet mij dat gene gebracht heeft om te zijn wie ik nu ben!!!
Sylvia Harmsen

‘Vandaag was ik voor het eerst op de Wellenberg en heb de Satsang mee mogen maken. Een bijzondere ervaring kan ik wel zeggen, alhoewel ik regelmatig spirituele bijeenkomsten bezoek en zelf ook spirituele avonden verzorg waarbij ik een paragnost uitnodig. Deze dag verschilde in dat opzicht dat jij op de eerste plaats iedereen persoonlijk kwam begroeten wat meteen een band schept en dat het gedeelte na de lunchpauze op een bijzondere manier invulling kreeg door in drietallen van gedachten te wisselen met aansluitend de verleidingsdans, wat hilarisch was. Op die manier leer je naar de gedachten gangen van anderen te luisteren en je erin te verplaatsen en zo mogelijk je mening/advies te geven waar de ander al dan niet zijn voordeel mee kan doen.’
Hanny Overgoor