Centrum voor Innerlijke Rijkdom

Daisha de Wijs

Wie is Daisha de Wijs?

Zij wordt door iedereen die haar kent omschreven als een bijzondere vrouw. Al meer dan vijftig jaar een fenomeen op het gebied van het begeleiden van mensen. Zij combineert haar paranormale gaven bovendien met een grote dosis kennis en levenservaring.

Bel voor een afspraak: 0575-502264
(tussen 9.00 en 17.00 uur)
Er is momenteel voor het consult plaatsvindt een wachttijd van ongeveer drie tot vier maanden.

Daisha ‘leest’ als het ware mensen en analyseert treffend hoe ze in elkaar zitten, wat hen drijft – en waarom. Dit alles op een heldere, inzicht gevende wijze, zonder poespas of geheimzinnigheid. Daisha vertelt allerlei zaken over degenen die hun eigen – of van anderen de – geboortedatum geven, die zij onmogelijk kan weten. Of ze nu tegenover haar zitten, zich in een groep bevinden of ergens anders zijn.

Ben je benieuwd wat anderen over Daisha vertellen? Kijk dan op Daisha’s Linkedin profiel.

‘Je geboortedatum is voor mij de sleutel om in je leven te mogen kijken.’

Iedereen die bij haar is geweest, zelfs de grootste scepticus, wordt verrast door haar heldere, concrete en veelal bijzondere adviezen. De grootste sceptici slaan als een blad aan de boom om na één consult bij Daisha. En doen hun voordeel met haar adviezen, sturing en de door hen opgedane inzichten.

De Wellenberg Academie voor innerlijke rijkdom, in Voorst (bij Zutphen) is Daisha’s werk- en woonplek.

Daisha, adviseur en mental healer

Daisha is wellicht te omschrijven als adviseur of personal en mental healer c.q. coach. Doch elke titel doet tekort aan haar talenten en kwaliteiten. Eén van haar vele talenten is dat zij zich af kan stemmen op jou. Aan de hand hiervan kan Daisha – zonder enige voorinformatie – een beschrijving van je karakter geven. En voelt aan of daarbinnen bepaalde knelpunten of problemen bestaan. Door haar kennis, inzicht en grote ervaringsdeskundigheid is zij in staat mogelijkheden, sturing of richting te geven aan de oplossing van je probleem.

‘Ik reik je een nieuwe weg aan’

Daisha gelooft in de kracht van samenwerking. In groepsverband laat zij in seminars of opleidingen de deelnemers elkaar helpen bij het oplossen van problemen. Zij toont bepaalde raakvlakken aan die er tussen verschillende problemen bestaan. Dit ter ondersteuning van haar theorie en ervaring dat uiteenlopende problemen vaak een zelfde essentie hebben.

‘Het probleem is vaak alleen maar de vorm’

Een belangrijk aspect in haar werk vormt de positieve benadering. In Nederland is het gebruikelijk dat therapeuten en coaches hun cliënten aan de slag laten gaan met hun ‘zwakke of slechte punten’. Daisha confronteert cliënten echter met hun sterke punten en stimuleert hen deze verder uit te bouwen. Zij weet dat zwakkere punten hierdoor uiteindelijk verbeteren.

‘Ik laat mensen zelf ervaren welke kwaliteiten en mogelijkheden ze bezitten’

Al jarenlang geeft Daisha jaarlijks consulten aan honderden cliënten, trekt overvolle zalen als zij ergens een training of workshop geeft en geldt als een absolute autoriteit op het gebied van spiritualiteit.
Daisha kan aan de hand van een geboortedatum of een foto, ook die van een onbekende, iemands karaktereigenschappen feilloos vaststellen. De geboortedatum is een sleutel die als het ware een deur opent en heeft niets te maken met astrologie, numerologie of dergelijke methoden.

Daisha ‘praat’ met je ziel

De levende ziel van iemand is zijn of haar essentie, soms onbereikbaar voor de persoon zelf. Deze is diep verborgen onder verschillende lagen, ontstaan door programmatie vanuit de jeugd. En door (levens)ervaringen: door angst, focus op de materiële wereld, omgevingsinvloeden, ontwikkelde patronen, overlevingsmechanismen, faalangst, niet zichzelf durven zijn of anders.
Doordat Daisha zich afstemt op jouw essentie, je ziel, kan zij – zonder dat ze je eerder heeft ontmoet of gesproken – je karakter, je kwaliteiten en mogelijkheden zien. Ook welke rode draad door je leven loopt, je angsten en drempels, belangrijke momenten ofwel bepalende momenten voor het functioneren in het heden uit het verleden en de ‘energie’ die er nu is. Zij reikt je een oplossing voor je problemen aan door je een andere kijk op je leven en je omstandigheden te geven. Deze nieuwe visie zal je leven verlichten. In de praktijk blijkt dat de toehoorders vrijwel altijd hun eigen problemen herkennen in wat er wordt verteld en dus ook gebaat zijn bij de adviezen en inzichten die Daisha geeft.

Daisha werkt met stilte. Zij ziet stilte als de basis van het leven. Ondanks dat het tempo van ons dagelijks bestaan vaak geen stilte toelaat. Volgens Daisha brengt stilte juist het individu tot prestaties, heeft het een heilzame werking en verlicht het spanning. Of zoals zij het zelf samenvat:

‘Contact met stilte is contact met onze wezenlijke kern’

Of het nu gaat om de overname van een groot bedrijf, relatieproblemen, fobieën of emotionele stoornissen – bij nagenoeg alle vraagstukken kan Daisha mensen hulp bieden. Zij geeft inzicht in problemen – en het ontstaan daarvan – waarmee iemand te kampen heeft. Geeft praktische adviezen die veelvuldig tot oplossing van de problemen leiden. Biedt mensen inzicht in de achterliggende redenen van hun gedrag en dat van anderen. En in de oorzaak van de (onderlinge) problemen.
In haar monumentale boerderij nabij Zutphen wordt zij dagelijks geconsulteerd en organiseert zij groepstherapieën. Op haar activiteiten komen mensen uit alle windstreken af.