Centrum voor Innerlijke Rijkdom

Biografie Daisha

Biografie Daisha de Wijs (ook bekend als Daisha Bol)

Geboren juni 1947, in een ondernemersgezin. Zij kreeg daardoor al in haar vroege jeugd te maken met allerlei zakelijke consequenties van bedrijfsvoering en personeel. Na een korte carrière op de octrooiafdeling van de toenmalige AKU (thans AKZO), keerde zij terug naar het zakenleven en had zij op 19-jarige leeftijd de leiding over twee supermarkten.
Daisha werd op 25-jarige leeftijd (1972) assistent belastingconsulent. Vervolgens startte zij op 27-jarige leeftijd (1974) haar eigen fiscaal- en financieel adviesbureau. Twee jaar later startte zij daarnaast een financierings- en assurantiekantoor.

Vervolgens ontwikkelde Daisha in de jaren tachtig een begeleidingsmethode waardoor veel bedrijven van een dreigend faillissement gered konden worden. Diverse banken hebben toen van haar diensten gebruik gemaakt. Haar succesvolle carrière zette zich voort. Bijna vijftien jaar lang heeft Daisha bij diverse beroepsverenigingen bestuurlijke functies bekleed en was zij lid van diverse belangrijke commissies.

Al als kind had Daisha helderziende ervaringen. In haar omgeving werd dit echter niet geaccepteerd en naarmate zij opgroeide, gaf zij hier steeds minder openheid over. Haar gaven bleven echter niet ongebruikt. Daisha bracht al vroeg in de praktijk dat spiritualiteit en zakendoen heel goed samengaan. Door haar kwaliteiten te combineren met haar gaven kon zij zo succesvol zijn in het zakenleven.

In 1987 startte zij diverse opleidingen ter ontwikkeling van de bewustwording van de mens. De belangstelling voor deze opleidingen was zo groot dat zij in 1989 haar assurantiekantoor verkocht, korte tijd later gevolgd door het financieringskantoor. Het fiscaal adviesbureau is in 2002 gedeeltelijk overgedragen. Nog steeds adviseert en begeleidt zij bedrijven.

Advisering, begeleiding en training is wat Daisha al bijna vijftig jaar doet. Bedrijven zijn door haar begeleiding van klein naar groot geworden, van slecht in goed functionerend.

Daisha volgde vele opleidingen o.a. bij de grote leermeesters Michael Barnett en Bert Hellinger. Zij is expert in Energy Movements, Relatie Constellaties, Tarot, I Tjing, Familie Opstellingen en Intuïtief Management.
Daisha is een zeer veelzijdig persoon zowel op sociaal, therapeutisch en psychologisch gebied, evenals financieel. Zij is deskundig in het op gang brengen van onderlinge communicatie, in bemiddeling bij conflicten en vele andere aspecten. Reeds velen hebben baat gehad – zowel op persoonlijk als zakelijk vlak – van Daisha’s adviezen en begeleiding.