Centrum voor Innerlijke Rijkdom

Bemiddeling

Daisha is expert in het bemiddelen tussen twee in onmin met elkaar zijnde partijen. Daisha begeleidt in conflictsituaties. Waarbij zij streeft naar het bij elkaar brengen van de betrokkenen of op zijn minst weer met elkaar vrede te sluiten. Dit kan gaan om langlopende procedures of kwesties die erg ingrijpend zijn. Een gebeuren zonder agressief gedrag of woeste gevechten. Wel met soms hoog oplopende emoties, vaak met een lach en een traan.

Daisha is een specialist in het creëren van begrip tussen en aanvaarding van verschillende partijen. Door het afstemmen op de mensen én de betreffende situatie kan zij de overeenkomsten en de verschillen in de karakters c.q. mogelijkheden beschrijven. Zij laat beide partijen zien en/of ervaren hoe zij daarmee om kunnen gaan.

De betrokken partijen kunnen bestaan uit twee of meer personen, maar ook uit groepen mensen. Eventueel kunnen de deelnemers later door daarvoor bestaande instanties verder begeleid worden. Het gaat er om een opening te vinden om weer met elkaar te praten, zodat een eventuele gerechtelijke procedure vermeden wordt. Of om tot verzoening te komen, zodat de kwestie is opgelost en beide partijen weer on speaking terms zijn.

Daisha’s onconventionele wijze van begeleiden helpt de onderlinge ‘blinde vlekken’ in de relatie tot de ander ontdekken. In korte tijd brengt zij de deelnemers op een speciale wijze in verbinding met elkaar.