Centrum voor Innerlijke Rijkdom

Zakelijk advies

Ruim veertig jaar begeleidt Daisha de Wijs bedrijven en ondernemers. Onder haar begeleiding zijn bedrijven van klein naar groot geworden, van slecht naar goed functionerend, van problemen naar oplossingen. Of het nu gaat om de overname van een groot bedrijf, problemen met medewerkers of financiële problemen – bij nagenoeg alle vraagstukken kan Daisha hulp bieden.

Haar kennis en ervaring in bedrijfsvoering, fiscaal en financieel is groot en wordt gecombineerd met haar helederziende gave. Zij is in staat, in korte tijd, de essentie van het probleem te doorgronden. Nieuwe wegen worden zichtbaar gemaakt, waardoor de groei en de effectiviteit van de onderneming zich kan ontwikkelen. Een gezond economisch resultaat zal het gevolg zijn.

Om enkele voorbeelden te noemen: Aan de omgang met de medewerkers schort het een en ander, maar wat? In het bedrijf loopt het allemaal niet zo soepel, je wilt dat opgelost hebben. Je staat met je bedrijf op een kruispunt en weet niet welke richting uit te gaan. Meerdere projecten in gedachten hebben, maar welk project zal het beste voor je uitpakken? Er zijn een paar sollicitanten voor de functie die je in je bedrijf open hebt, wie moet je kiezen? Er wrikt al jaren iets tussen jou en je compagnon of tussen jou en anderen, hoe los je dat op? Je dreigt in een jarenlang juridisch conflict verwikkeld te raken, of is er nog een andere oplossing? Voorbeelden te over, teveel om hier allemaal op te noemen. Het probleem kan gaan van personen tot abstracte zaken, en alles wat daar tussen ligt.

Iedereen die Daisha om advies heeft gevraagd – zelfs de grootste scepticus – wordt verrast door haar heldere, concrete en veelal bijzondere adviezen. De grootste sceptici slaan als een blad aan de boom om na één consult. En doen hun voordeel met haar adviezen, sturing en de door hen opgedane inzichten.

Daisha gelooft niet in langdurige trajecten en dure rapporten, maar in úw kracht als leider of ondernemer! Vaak is één consult voldoende om zelf weer verder te kunnen. De gesprekken zijn krachtig, de helende werking wordt nog lang daarna ervaren. Daisha is in staat het onbewuste, het bewuste en het bovenbewuste te doorgronden. Door van hieruit te werken kan ze je bevrijden van inaccurate ideeën over jezelf of je bedrijf.

Bel – tussen 9.00 en 17.00 uur – voor een afspraak met Daisha naar tel. 0575-502264.

zie ook www.daishadewijs.nl

Individuele begeleiding voor bedrijven

In een individueel gesprek wordt eerst de situatie geanalyseerd, zodat aangegeven kan worden wat de beste strategie is voor: Hoe verder te gaan? Er wordt inzicht gegeven in benut en nog onbenut potentieel, alsmede advies hoe dit potentieel in de praktijk te gebruiken. Bovendien wordt aangegeven hoe je leiding kunt geven aan de organisatie waarbij ruimte is voor de ontwikkeling van ieder. Alsmede de medewerkers blijvend enthousiast maken voor de strategie van de onderneming. De individuele begeleiding helpt om verborgen kwaliteiten en mogelijkheden aan te boren, zowel van de ondernemer als de onderneming.

Een goede onderlinge samenwerking vereist begrip, respect en waardering naar elkaar. Door allerlei interne en/of externe omstandigheden kan dat vervagen. Het is vanzelfsprekend dat een harmonieuze samenwerking betere resultaten geeft dan als er een geïrriteerde situatie is ontstaan. Daisha’s onconventionele wijze van begeleiden helpt de onderlinge ‘blinde vlekken’ in de relatie tot de ander ontdekken. In een zeer korte tijd brengt zij de deelnemers op een speciale wijze in verbinding met elkaar. Zodat begrip, respect en waardering weer aanwezig is.

Bel – tussen 9.00 en 17.00 uur – voor een afspraak met Daisha naar tel. 0575-502264.

De juiste mensen op de juiste plek!

Een uiterst effectieve oplossing voor een gezond bedrijf.

Door het uiterst doeltreffend kwalificeren van de persoon kan Daisha in korte tijd een assessment maken van werknemers, kandidaten voor functies en van sollicitanten. Daisha’s methode is tevens gebaseerd op een Oudhollands principe: ‘Let niet op wat de persoon zegt, maar op hoe de persoon handelt.’

Ter illustratie: Als vroeger een boer een nieuwe knecht wilde aannemen, nodigde hij de knecht uit om te komen eten. Het eten was voor de boer tevens het sollicitatiegesprek. Hij lette daarbij op verschillende aspecten:

  • Hoe snel de knecht zijn eten opat. (Is het een actieve werker?)
  • Hoe dik snijdt hij de korsten van de kaas. (Gaat hij efficiënt met de beschikbare middelen om?)
  • Zet hij het beleg in het midden van de tafel terug of verzamelt hij alles om zich heen? (Is hij een teamplayer of is hij enkel op zichzelf gericht?)

Mensen kunnen veel over zichzelf zeggen, maar kunnen ze het ook waarmaken?