Centrum voor Innerlijke Rijkdom

Opleiding Energetisch Therapeut

Opleiding Energetisch Therapeut

Investeren in jezelf is investeren in je toekomst!

Deze tijd vraagt een andere benadering van de mens. De mens is gevoeliger geworden voor diverse energieën. Bij het begeleiden van de hulpvrager is het belangrijk te weten hoe de spirituele wetten, intuïtieve vermogens, het energetisch bewustzijn en de psychologische processen functioneren.

De Energetisch Therapeut werkt vanuit een ander mensbeeld dan de meeste andere sectoren van de gezondheidszorg. Ieder mens heeft niet alleen een fysiek lichaam, maar wordt ook omgeven door een subtiel energetisch veld. Dit veld heeft invloed op cellulaire processen en werkt vanaf een hoger energetisch niveau.

Onzichtbare energetische processen

De Energetisch Therapeut leert de onzichtbare energetische processen te doorzien. Je leert diepgaande veranderingsprocessen bij de hulpvrager in beweging te zetten. Je werkwijze zal niet alleen kennis, maar ook ervaring én vanuit je hart zijn.

De Opleiding Energetisch Therapeut is een beroepsopleiding, speciaal voor iedereen die zich bewust wil worden van de invloed die hij/zij heeft in zijn c.q. haar dagelijks functioneren in zowel privé- als werksituaties. Een opleiding voor mensen die zich willen ontwikkelen én voor leidinggevenden.

Nieuwe inzichten

Een vernieuwende training, de opleiding geeft nieuwe inzichten die horen bij de mens van nu. Inzichten waaraan we in het dagelijkse leven makkelijk voorbij lopen. Nieuwe wegen worden zichtbaar gemaakt, gericht op het ontplooien van het aanwezige talent in jezelf en je cliënt.

Hierdoor kan de effectiviteit van jezelf én de onderneming als geheel groeien. Kwaliteiten worden tot ontwikkeling gebracht die nodig zijn voor vruchtbare samenwerking en leiderschap. Deze opleiding geeft praktische tips die het mogelijk maken het eigen vermogen tot spiritueel functioneren en leiderschap te ontwikkelen en uit te dragen.

Wat komt aan bod?

Onder meer komen aan bod: het hanteren van emoties, het creëren van hart tot hart-verbindingen, inspiratie opwekken in jezelf en in anderen, het scheppen van sfeer en verdieping van je intuïtieve vermogens. Je krijgt inzicht in je benutte en nog onbenutte potentieel, alsmede advies hoe dit potentieel in de praktijk te gebruiken.

Er wordt je aangereikt hoe je je spirituele leiderschap en zelfstandigheid kunt combineren met management. Het programma wordt mede bepaald door de individuele behoeften en mogelijkheden. Je dient zelfstandig te kunnen werken of dit je eigen willen maken.

Bepaal zelf je koers!

Enthousiasme, flexibiliteit, innerlijke rust, goede communicatie zijn instrumenten om je koers zélf te bepalen. Om succesvol, doortastend en krachtig te zijn in de dingen die werkelijk belangrijk zijn. De Opleiding Energetisch Therapeut is een ontdekkingsreis naar je ware essentie. Leer hoe je een krachtige katalysator kunt zijn voor je omgeving!

Voor wie is de opleiding?

Voor iedereen die dagelijks met mensen te maken heeft.

  •   Wanneer je therapeut, coach of adviseur bent.
  •   Wanneer je meer uit je leven wilt halen.
  •   Wanneer je een zinvolle bijdrage wilt zijn in onze maatschappij.
  •   De opleiding is op HBO-niveau, de opbouw is veelzijdig en gericht op de praktijk. Het is een bijscholing voor mensen die op therapeutisch, psychologisch of op energetisch gebied werkzaam zijn.

Het is een opleiding voor mensen die zichzelf en anderen
willen begeleiden naar een gelukkig leven.

De opleiding is een begeleiding tot therapeut, coach, adviseur en bewustvol mens. Werk je als coach, psycholoog, adviseur, therapeut of anderszins dan is deze opleiding een aanvulling op je werkwijze.
De opleiding heeft tot doel je gaven en kwaliteiten op natuurlijke wijze verder te ontwikkelen. Het is geen vrijblijvende opleiding en geen vervanging voor therapie. Er wordt van de studenten volledige inzet verwacht.

Het probleem is vaak alleen maar de vorm

Een belangrijk aspect van het begeleiden van mensen vormt de positieve benadering. In Nederland is het gebruikelijk dat therapeuten en coaches hun cliënten aan de slag laten gaan met hun ‘zwakke of slechte punten’. In de opleiding begeleid je de persoon om hem of haar te laten ontdekken wat zijn/haar sterke punten zijn. Waarna je hem/haar stimuleert deze verder uit te bouwen. Hierdoor verbeteren uiteindelijk ook de zwakkere punten.

Het is een tweejarige opleiding, de kosten zijn als beroepskosten fiscaal aftrekbaar.

Maak direct een afspraak voor een intakegesprek

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

Geestelijke begeleiding

Steeds meer mensen zijn in geestelijke nood. Dit heeft verschillende oorzaken. Mensen weten niet meer hoe zij verder moeten. Of hebben het gevoel op een kruispunt van hun leven te staan. Anderen zitten in een situatie die hen ongelukkig maakt of hebben klachten waarbij de medici zeggen: ‘daar moet je mee leren leven’. Daarbij zijn er mensen die

  •   Een andere werk- of thuis situatie wensen.
  •   Niet weten wat de zin of de missie van hun leven is.
  •   Chronische klachten hebben.
  •   Bepaalde angsten hebben, welke hen ‘verlammen’ in hun dagelijkse leven.

De Energetisch Therapeut analyseert, motiveert, begeleidt en is het ‘zaadje’ waarmee de persoon zelf verder kan gaan. In de opleiding wordt aandacht besteed aan zowel individuele- als groepsbegeleiding.

Verlies- en rouwbegeleiding

Verlies- en rouwverwerking, het omgaan met echtscheiding en begeleiding van gecompliceerde rouw processen krijgen ruim de aandacht. Je krijgt inzicht en vaardigheid in het begeleiden van (groepen) mensen die met verlies en rouw te maken hebben. Dit kan zijn het verlies van een dierbare, van een kind, van werk door pensionering, van een huisdier of anderszins. Ook leer je werken met kinderen in een verlies- en rouwsituatie, zodat zij en eventueel hun ouders weten om te gaan met het verlies.

Relatie therapie / Relatie en Organisatie opstellingen

Je leert een methode waarbij in korte tijd veel problemen helder worden gemaakt. De hulpvrager ontdekt hierdoor welke invloed anderen op hem hebben, maar ook: hij op de ander. Dit laatste is vaak nog belangrijker. Men ontdekt de oorzaak van het probleem, het knelpunt en dat is meestal de eerste stap naar een oplossing.

Enkele voorbeelden zijn: In het gezin loopt het allemaal niet zo soepel, je wilt dat opgelost hebben. Al jaren heb je een onbestemd gevoel en je wilt weten waar dat vandaan komt. Er zijn een paar sollicitanten voor de functie die je in je bedrijf open hebt, wie moet je kiezen?

Er wrikt al jaren iets tussen jou en je ouders of tussen jou en je broers en zussen, hoe los ik dat op? Aan de omgang met de medewerkers schort het een en ander, maar wat?
Voorbeelden te over, teveel om hier allemaal op te noemen. De mensen waar het om gaat kunnen zelfs overleden zijn, dat maakt niet uit. Het probleem kan gaan van personen tot abstracte zaken, en alles wat daar tussen ligt.

Energetische invloeden

Het karakter, de opvoeding en de omgeving zijn van invloed op hoe de persoon in het leven staat. Maar er is meer: (soms onzichtbare) invloeden die energetisch sterk bepalend kunnen zijn. Zoals het element (aarde, water, lucht, vuur) dat het sterkst in de persoon aanwezig is, de kleuren die hij kiest of om zich heen heeft, onbewuste beelden welke hij ervaart. En wat net zo belangrijk is: in welke tijdsperiode hij of zij is geboren.

Energetisch Healen

Energetisch Healen is een liefdevolle wijze van energie geven. Al ver voor Christus was men bekend met deze mooie methode van heling. Door kosmische kracht aan te trekken en door te geven heel je op energetische wijze en herstel je de balans in het lichaam. Zo kun je pijn verminderen of zelfs weghalen en eventuele andere klachten behandelen. Het is ontspannend en het effect lijkt op een wonder.

Het helpende gesprek

Een goede gespreksvaardigheid is belangrijk bij het begeleiden van een of meer hulpvragers. Je leert te observeren, non-verbaal gedrag te analyseren en feedback te geven. Je ontwikkelt verschillende gespreksvaardigheden die van belang zijn bij de diverse klachten.

Filosofie

Westerse en niet westerse filosofieën worden behandeld. Om het heden te begrijpen moet je de diverse stromingen van de huidige en de oude denkwijzen kennen. De student wordt geconfronteerd met hoe om te gaan met verschillende religies en denkwijzen.

Praktijkvoering

Het opzetten en uitvoeren van je praktijk. Aandacht voor je profiel, wel of niet een samenwerkingsverband. Bijzondere aandacht voor marketing, management en verantwoorde praktijkvoering. Het inrichten van een website. Hoe bekendheid te verwerven via social media of anderszins.

Duur van de opleiding

Het is een twee-jarige opleiding, en ieder opleidingsjaar bestaat uit zeven weekenden van vrijdag t/m zondag en twee weekenden van zaterdag t/m zondag. In totaal zijn het 68 dagdelen per jaar. Het diploma wordt uitgereikt als alle benodigde onderdelen zijn gevolgd en een laatste test is afgelegd.

Een intakegesprek

Om deel te nemen aan de Opleiding Energetisch Therapeut is er eerst een intakegesprek. Je kunt daartoe telefonisch een afspraak met Sander maken: 0575 – 50 2264.

De kosten van dit gesprek zijn € 50,= incl. 21% BTW, en duurt een half uur. Dit bedrag wordt, indien deelname aan de training volgt, in mindering gebracht op het opleidingsgeld.

Docenten:   Daisha de Wijs, Sander de Wijs en gastdocenten

Tijden:         Vrijdag: aankomst uiterlijk 15.30 uur, aanvang programma
16.00 uur t/m zondag 16.00 uur – Zaterdag: aankomst uiterlijk 10.30 uur, aanvang 11.00 uur t/m zondag 16.00 uur (het kan iets uitlopen) I.v.m. de intensiteit van de lessen en de lestijden is overnachting verplicht.

Plaats:     Wellenberg Academie, Wellenbergweg 2, 7383 RX  Voorst – 0575-502264

Data 2022/2023: 7, 8, 9 okt.; 4, 5, 6 nov.; 10,11 dec. 2022; 13, 14, 15 jan.; 11, 12 febr.; 10, 11, 12 mrt.; 14, 15, 16 april;  19, 20, 21 mei en 11, 16, 17 juni 2023

De data van het tweede jaar worden in mei 2023 bekend gemaakt!

Prijs:        Het lesgeld bedraagt € 2.498,= per jaar incl. BTW en alle kosten, zijnde: inschrijfgeld, materialen, overnachtingen en volledig volpension. (Overnachting is verplicht.)
Het is ook mogelijk om in zeven termijnen te betalen. De eerste aanbetaling is € 798,= voor 15 september 2022 en vervolgens zes termijnen van € 290,= voor 1 nov.; 1 dec. 2022 en 1 jan.; 1 febr.; 1 mrt.; 1 april 2023.

Bijzonderheden Inclusief volpension en overnachting
Praktische informatie
Startdatum

Fri 7 October 2022

Begintijd

16:00 uur

Docent

Daisha de Wijs

Locatie

De Wellenberg, Wellenbergweg 2, 7383 RX Voorst

Kosten

€ 2498,=

Aanmelding

Via het
Aanmeldingsformulier