Centrum voor Innerlijke Rijkdom

Lezingen

Interactieve lezingen en workshops

door Daisha de Wijs

Het is mogelijk dat Daisha een lezing of workshop ter plaatse geeft. Dat kan zijn in een zaal, bij een vereniging of bij een bedrijf! De lezingen worden (soms) gratis gegeven. Er worden dan wel reis- en eventuele onkostenvergoeding gevraagd.

Een workshop beslaat één of twee dagdelen. Een lezing duurt ongeveer twee uur, inclusief een kleine pauze. Het aantal deelnemers voor de lezing dient minimaal twintig personen te zijn. Bij minder personen gaarne overleg. Elke workshop, elke lezing staat garant voor verrijking en verdieping. Interactief en een feest van herkenning, lachen, huilen en diep geroerd zijn.

Bel – tussen 9.00 en 17.00 uur – voor meer informatie over een lezing door Daisha naar tel. 0575-502264.

Waarom geeft Daisha lezingen in den lande? Daisha heeft als missie spiritualiteit binnen de samenleving in het dagelijkse leven te integreren. Dit om de enorme scepsis die alom heerst met betrekking tot het nut en de oprechtheid van dergelijke spirituele activiteiten te keren. Daisha heeft de overtuiging dat zij kan aantonen dat er ‘meer is tussen hemel en aarde’ dan wij denken. Echter op concrete wijze, zonder franje en met voor iedereen waardevolle elementen.

De workshops en lezingen hebben verschillende thema’s, een paar voorbeelden:

Je Geboortedatum als Sleutel! 
‘Geef me je geboortedatum en ik zie wat nu belangrijk voor je is. Ik zie je verleden, je heden en een stukje van je toekomst. Ik kom alleen datgene tegen dat nú belangrijk is. Waar je nú wat aan hebt, waardoor je nú weer verder kunt. Ik kijk naar de essentie van je belevenissen, niet naar de details. Ik kijk naar de essentie van jezelf, naar je kwaliteiten, je karakter en je (verborgen) mogelijkheden.’ zegt Daisha.

Je geboortedatum is voor haar een sleutel om te mogen kijken. Een afspraak met haarzelf: als jij je geboortedatum geeft, geef je haar toestemming om te kijken. Dat hoeft niet alleen van mensen te zijn. Het kan ook van dieren, van bedrijven en van allerlei praktische zaken zijn. Alles heeft wel een startdatum, ofwel een geboortedatum. Soms is het herkenbaar wat Daisha je vertelt, een bevestiging die je aanmoedigt om inderdaad die stap te nemen. Meestal kan zij je een richting tonen waar je zelf nog niet aan gedacht had. Advies geven hoe nu verder te gaan, hoe de situatie te doorbreken of hoe je je probleem kunt oplossen

* Werken aan jezelf, hoe doe je dat?
We leven in een complexe wereld, dat voortdurend een veranderende opstelling van ons vraagt. Welke rol speel jij of welke wil je spelen? Doe je de dingen die je wilt doen? Waar wordt je door gedreven? Wanneer geef je het beste van jezelf? Welke omstandigheden heb je nodig om gelukkig te zijn?
Werken aan jezelf slaagt als je tegenslagen durft te overwinnen. Je drempels en valkuilen de baas wordt. Als je de taal van je ziel verstaat. Maar hoe doe je dat?
Daisha geeft antwoord op je vragen. Door zich op je af te stemmen, hoort ze wat je ziel zegt en van je vraagt. Ze hoort of ziet hoe en wat je kunt doen om aan jezelf te werken.

Ontdek de essentie van je leven!

Je neemt je voor om je leven te veranderen. Zoals het nu is wil je niet meer. Je weet dat je meer in je hebt. Maar wat? Welke mogelijkheden worden (nog) niet door je gebruikt? Waar liggen je krachten? Moet je nu wel of niet met iets nieuws starten? Heb je dan de wind mee of tegen?
Vragen waarop Daisha, door zich op je af te stemmen, antwoord kan geven. Ze ziet welke kwaliteiten en eigenschappen je nog niet of niet voldoende gebruikt. En ziet de essentie van wat nú belangrijk en mogelijk is.

Bel voor meer informatie of om een afspraak te maken voor een lezing of workshop: 0575-50 2264 of mail naar info@wellenberg.nl