change2Daisha is expert in het bemiddelen tussen twee in onmin met elkaar zijnde partijen. Daisha begeleidt in conflictsituaties. Waarbij zij streeft naar het bij elkaar brengen van de betrokkenen of op zijn minst weer met elkaar vrede te sluiten. Dit kan gaan om langlopende procedures of kwesties die erg ingrijpend zijn. Een gebeuren zonder agressief gedrag of woeste gevechten. Wel met soms hoog oplopende emoties, vaak met een lach en een traan.

Daisha is een specialist in het creëren van begrip tussen en aanvaarding van verschillende partijen. Door het afstemmen op de mensen én de betreffende situatie kan zij de overeenkomsten en de verschillen in de karakters c.q. mogelijkheden beschrijven. Zij laat beide partijen zien en/of ervaren hoe zij daarmee om kunnen gaan.

De betrokken partijen kunnen bestaan uit twee of meer personen, maar ook uit groepen mensen. Eventueel kunnen de deelnemers later door daarvoor bestaande instanties verder begeleid worden. Het gaat er om een opening te vinden om weer met elkaar te praten, zodat een eventuele gerechtelijke procedure vermeden wordt. Of om tot verzoening te komen, zodat de kwestie is opgelost en beide partijen weer on speaking terms zijn.

Daisha’s onconventionele wijze van begeleiden helpt de onderlinge ‘blinde vlekken’ in de relatie tot de ander ontdekken. In korte tijd brengt zij de deelnemers op een speciale wijze in verbinding met elkaar.

Je Geboortedatum als sleutel!

‘Geef me je geboortedatum en ik zie wat nu belangrijk voor je is. Ik zie je verleden, je heden en een stukje van je toekomst. Ik kom alleen datgene tegen dat nú belangrijk is. Waar je nú wat aan hebt, waardoor je nú weer verder kunt. Ik kijk naar de essentie van je belevenissen, niet naar de details. Ik kijk naar de essentie van jou zelf, naar je kwaliteiten, je karakter en je (verborgen) mogelijkheden,’ zegt Daisha Bol.

Je geboortedatum is voor haar een sleutel om in je leven te mogen kijken. Een afspraak met haarzelf: als jij je geboortedatum geeft, geef je haar toestemming om te kijken. Dat hoeft niet alleen van mensen te zijn. Het kan ook van dieren, van bedrijven en van allerlei praktische zaken zijn. Alles heeft wel een startdatum, ofwel een geboortedatum.

Wat Daisha je vertelt zul je herkennen, een bevestiging die je aanmoedigt om inderdaad die stap te nemen. Zij kan je een richting laten zien waaraan je zelf nog niet had gedacht. Advies geven hoe nu verder te gaan, hoe de situatie te doorbreken of hoe je je probleem kunt oplossen.

Kom en ervaar het in een Consult, in Satsang,

in een Opleiding, Seminar of andere activiteit met Daisha!